Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
MTTQ tuyên truyền về đại hội Đảng bộ phường Cổ Thành lần thứ XIII
"Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết"
 

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nòng cốt. Người chỉ rõ "Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết". Đó cũng là cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban MTTQ phường đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động. MTTQ phường và các tổ chức thành viên luôn quan tâm quan tâm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, hội viên; thu hút được sự tham gia của các giới, các giai tầng trong xã hội vào hoạt động của tổ chức. Nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và có sự gắn kết chặt chẽ hơn.

Thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 23/8/2019 của tỉnh ủy Hải Dương, “Về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025” và Kế hoạch số 112-KH/TU của thị ủy Chí Linh về“Tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Chí Linh”. Thời gian qua, UBMTTQ phường luôn chủ động tuyên truyền trong công tác chuẩn bị cho đại hội từ cấp cơ sở đến chuẩn bị cho đại hội đảng bộ phường lần thứ XIII. Nhận thức rõ công tác mặt trận là rất quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong nhiệm kỳ qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của UBMTTQ phường đã có những chuyển biến tích cực, Trong nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/ThU ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về "Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2015-2020". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân và không ngừng củng cố, mở rộng tổ chức. Phát huy vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như:  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tết vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi; thanh niên xung kích, tình nguyện; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc... có sức lan tỏa rộng lớn, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" của phường được 157.402.000 đồng, đã hỗ trợ cho hàng trăm lượt người nghèo bằng các hình thức khác nhau với tổng số tiền là 91.616.000 đồng, tặng 541 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán. Tham mưu với các cấp, các ngành tổ chức xây mới được 17 ngôi nhà đại đoàn kết tổng số tiền là 685.000.000 đồng, hàng năm 100% hộ nghèo trên địa bàn phường đều được quan tâm hỗ trợ.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ phường nhà trong những năm qua, UBMTTQ phường đã luôn thực hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, là cầu lối giữa chính quyền với nhân dân,  việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại kết quả thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức nên đã từng bước phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua từ cơ sở, khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo cho người nghèo và phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách. Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, nhất là việc triển khai phong trào, cuộc vận động để cổ vũ, động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.
 
Các bài liên quan
Hội phụ nữ tuyên truyền về đại hội Đảng bộ phường Cổ Thành lần thứ XIII (16/04/2020)
Thành phố Hải Dương nhất toàn đoàn (19/08/2014)
Xây dựng thành phố Hải Dương văn minh, hiện đại (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay11 
 Hôm qua4
 Tuần này26 
 Tất cả179769 
IP: 35.172.223.251